Egzamin na I DAN

Comments Off on Egzamin na I DAN

W dniu 1 marca 2015 roku dwoje uczniów Naszej Akademii – Agnieszka Sobczak i Kamil Potoczny – uczestniczyło w egzaminie na stopnie Mistrzowskie DAN, który odbył się we Wrocławiu. W komisji egzaminacyjnej zasiadali: Mistrz Ung Kim Lan IX Dan, Mistrz Jerzy Jedut VII Dan oraz Sabum Zbigniew Sęp VI Dan. Do egzaminu przystąpiło 31 pretendentów do stopnia mistrzowskiego. Egzamin składał się z trzech części:
I część to układy, walki krokowe, samoobrona i kopnięcia,
II część to rozbicia – trzy techniki specjalne i trzy testy siły,
III część to teoria – wiedza o Taekwon-Do.
Agnieszka i Kamil zaliczyli pozytywnie wszystkie trzy części egzaminu dzięki czemu otrzymali tytuł Bosabum i stopień mistrzowski I DAN.
Wielkie Gratulacje dla Agnieszki i Kamila za ciężką pracę jaką włożyli, żeby osiągnąć swój cel.
Składam ogromne podziękowania dla rodziców Agnieszki i Kamila za duże wsparcie podczas trudnej drogi Taekwon-Do.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Sorry, the comment form is closed at this time.